Søndagsjammen – sesongavslutning!

24. juni 2018
20:00

På Herr Nilsen.
Fri entre

Siste jazzjam før sommerferien!
Humørfyllt jazzjam på byens beste klubbscene annenhver søndag i samarbeid med Herr Nilsen.
Som aktiv jammer oppnår du bong for innsatsen. Velkommen!


Kompet består av Jens Fossum, Hermund Nygård og Anders Aarum.